Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- Taraflar
1.1. Satıcı
Ad, Soyad / Unvan: Tigon Yazılım LTD. ŞTİ.
E-mail: destek@lookit3d.com
Adres: Umurbey Mah. 1504 Sok. No:8 Alsancak Konak/İzmir

1.2. Alıcı
Adı, Soyad / Unvan: -- -- -- --
E-mail: -- --
Telefon: -- --

MADDE 2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.lookit3d.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği hizmetin sunumuyla ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Yasa ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve sorumluluklarının saptanmasıdır. ALICI, SATICI'nın her tür iletişim bilgisini, satışa konu hizmet/hizmetlerin özellikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli, ve benzeri satışa konu hizmetle ilgili bütün ön bilgileri verdiğini kabul etmiş ve siparişini bu koşullarda vermiş olduğunu kabul ve beyan eder. www.lookit3d.com web sitesindeki ön bilgilendirme ve gerçekleştirilen alışveriş için düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme Bilgileri
Elektronik ortamda ödemesi yapılıp siparişi verilmiş olan hizmetler ve ALICI’sına dair fatura bilgisi aşağıda yer aldığı gibidir. Fatura edilecek kişi/kurum ile sözleşmeyi yapan kişi/kurum bilgileri örtüşmek zorundadır. Aşağıda verilecek bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ALICI kabul etmiş sayılır. Yanlış/eksik bilgi aktarımından doğacak zararlardan Lookit3d sorumlu tutulamaz. SATICI bilgilerin gerçekle örtüşmediği kanaatine varırsa sunacağı hizmeti geri çekme hakkına sahiptir.

Alınan Hizmet/Hizmetler
-- --
Fatura Bilgileri
-- --

MADDE 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, ALICI’nın almak istediği hizmetin bedelini ödediği gündür -- /-- /-- . Sözleşmenin geçerli sayıldığı andan itibaren ALICI veya SATICI'nın yükümlülüklerini yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar (afet, terör, grev, teknik arıza, değişen mevzuat hükümleri ve benzeri durumlar) mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bu durumu yaşayan taraf en kısa sürede karşı tarafa yazılı olarak açıklama yapmakla yükümlüdür. Mücbir sebep veya sebeplerin devam etmesi dolayısıyla yükümlülüklerin yerine getirilememesinden tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mücbir sebep/sebeplerin 30 gün süresince devam etmesi, taraflara sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını verir.

MADDE 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. Sistem bazlı hata veya eksikliklerden meydana gelen yanlış fiyatlandırmalardan www.lookit3d.com sorumlu tutulamaz. SATICI, web sitesindeki sistem, tasarım ya da gelen saldırılardan kaynaklanabilecek hatalardan da muaftır. Sistem bazlı hatalardan dolayı ALICI’nın yaşayacağı mağduriyetlerden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.3. www.lookit3d.com hizmetlerinin bedelini Sanal POS üzerinden tahsil eder. Hizmetlerden faydalanmaya başlamak için ödemenin tamamının yapılması zorunludur. Hizmetlerin teslim tarihi her hizmet için ayrı ayrı belirlenmekte olup SATICI, ALICI’nın siparişi geldiğinde kendisine termin hakkında detaylı bilgi verir.

MADDE 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
6.1. ALICI, yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. ALICI, siparişini verdiği ve hizmet bedelini ödediği anda işbu sözleşme yükümlülüklerini kabul etmiş 
sayılır.

6.3. ALICI, www.lookit3d.com internet sitesinden SATICI'nın tüm iletişim bilgilerine erişebildiğini kabul ve beyan eder.
6.4. ALICI, olası durumlara karşı alınan tedbirleri, uyarıları ve hizmetlerle ödeme koşulları hakkındaki detaylı bilgilere www.lookit3d.com web sitesinden eriştiğini, bilgileri okuyup anladığını kabul ve beyan eder.
6.5. ALICI, satın aldığı hizmetlerden siparişi verdiği aynı gün içerisinde vazgeçme hakkına sahiptir. Bu durumda fatura kesilmişse fatura eline geçtiği anda fatura aslını ve irsaliyesini SATICI’ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş:
ALICI satın almak istediği hizmetin KDV dâhil TL tutarını onayladıktan sonra ilgili banka kartının POS’u üzerinden işleme başlanır.
Ödeme işlemi sırasında herhangi bir aksaklık meydana geldiğinde ya da kredi kartıyla ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda ALICI’ya durum bildirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda da ALICI’dan sorunun giderilmesi için bankasıyla görüşmesi talep edilebilir. SATICI’nın talebi karşılama yükümlülüğü ilgili hizmetin bedeli ödendiğinde başlar. Haklı bir gerekçeyle ödemesi yapılan hizmetin tedarik edilememesi durumunda ALICI’ya vakit kaybetmeden bilgi verilerek ALICI’nın seçimi doğrultusunda benzer bir hizmet sunulur. ALICI bu yöntemi tercih edebileceği gibi almak istediği hizmetten vazgeçebilir, ücretin iadesini talep edebilir. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICInın SATICI'dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
Ödeme:
www.lookit3d.com'da, Lookit3d hizmetlerinin satış bedelleri havale yoluyla ya da Sanal POS üzerinden tahsil edilmektedir. Sanal POS yoluyla yapılan ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri SSL teknolojisi ile şifrelenmekte; sistem ise gerekli gizlilik ve güvenliği sağlayacak altyapıyı sunmaktadır. Ödemesini Sanal POS yoluyla yapmak istemeyen kullanıcılar, hizmetlerin bedelini havale/EFT yoluyla da yapabilirler. ALICI, herhangi bir banka aracılığıyla havalesini yapabilir. Ödeme EFT yoluyla yapılmışsa hizmeti sunma yükümlülüğünde, ödemenin SATICI'nın hesabına geçtiği tarih dikkate alınır. Havale ve/veya EFT yapan gönderici bilgileriyle faturadaki kişi bilgilerinin aynı olması ve sipariş detayının not olarak belirtilmesi gerekmektedir. ALICI ödemeyi kredi kartıyla yapmışsa, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faiziyle ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi" kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- Ürün Teslim Prosedürü
Teslimat:
Ürün/ürünler ALICI'nın ödemeyi yapmasını ve SATICI'nın bu işlemi onaylamasını müteakip seçilen ürünün taahhüt edilen teslim süresini geçmeden aktif edilir. ALICI'ya sebebi önceden bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) iş günü uzatılabilir. Belirtilen günler içinde ürün/ürünlerin kullanıma hazır edilmesine dair herhangi bir sorun olduğunda ALICI vakit kaybetmeden Workif müşteri hizmetlerine haber vermeyi kabul eder.

MADDE 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
Ürün İade:
ALICI, ürün/hizmet aktif edildikten sonra (ALICI adına düzenlenip kullanılabilir hâle getirildikten sonra) 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı ürün/hizmetin aktif edildiği günden itibaren başlar. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iadenin yapılabilmesi için ALICI'ya gönderilen faturalardaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını SATICI'ya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Faturanın SATICI'ya ulaştırılmasındaki gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI'nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı söz konusu değildir. ALICInın satın aldığı hizmetten caymak istemesi hâlinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturayı teslim almasını müteakip en geç 10 (on) iş günü içerisinde varsa gönderim bedelleri hariç toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye iade edecektir. İadeyi imkansız kılan bir nedenin var olması ALICI'nın cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Böyle bir durumda SATICI iade ettiği bedelde kesinti yaparak zararını karşılar.Ürün/hizmetlerin iade edilmesi talebi, öncelikle müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Müşteri hizmetleri, iade talebini aldıktan sonra verilen hizmet durdurulur, akabinde, ilgili hizmetin bedeli ALICI'ya gönderilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesinde SATICI ödemeyi bankaya nakden ya da mahsuben yapar.

MADDE 10- Gizlilik
İşbu sözleşmede yer alan bilgilerle ALICI'ya ait herhangi bir bilgi, idari/yasal zorunluluklar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Adli soruşturmalarda SATICI, kendisinden istenen bilgiyi ilgili makamlarla paylaşmak durumundadır. ALICI'ya ait kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde saklanmaz. Bu bilgiler tahsilat sırasında ilgili bankaya güvenli bir biçimde iletilerek provizyon alınabilmesi için kullanılır ve bu işlemden sonra tüm datalardan silinir.
ALICI'ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler sadece SATICI tarafından ALICI'yı bilgilendirme amacıyla (promosyon, yeni hizmet tanıtımı vb.) kullanılır.

MADDE 11- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık durumunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını eksiksiz kabul etmiş sayılır.
-- /-- /--

Saygılarımızla,
www.lookit3d.com

Adres Bilgileri

İzmir Ofisi

1504 Sokak No:8 Alsancak, İzmir, Türkiye

İstanbul Ofisi

Poligon Cad. No:1, 34774 Ümraniye, İstanbul, Türkiye

İsviçre Ofisi

Guetli 169 CH - 9428 Walzenhausen, AR 9428 Switzerland