Kullanım Şartları ve Gizlilik Koşulları

Bu sözleşme, www.lookit3d.com ‘un hizmetlerini, sistemin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Sözleşmenin tarafları aşağıda belirtilen şartlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

1) Sözleşmenin Tarafları
www.lookit3d.com ve Lookit3d programının tescilli isim hakkı sahibi ve yetkilisi olan İşin Başı Reklam Bilgi Teknolojileri A.Ş. , sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca lookit3d.com olarak anılacaktır.

2) Tanımlar
Sözleşme: Müşteri‘nin lookit3d.com hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce okuyup kabul ettiği varsayılan yasal ve kullanım koşullarının belirtildiği işbu Sözleşme

Web Sitesi: www.lookit3d.com web adresini ve bu adres üzerinden erişilebilen tüm alt sayfaları,

Program: Lookit3d isimli programı,

Müşteri: www.lookit3d.com'un hizmetlerini kullanmaya başalamadan önce işbu sözleşmenin bütününü okumuş, anlamış ve olduğu gibi onayladığı kabul edilen şahıs veya kurumdur.
Kullanıcı Bilgileri: Müşteri tarafından belirtilen e-posta adresi, şifre, isim ve soyad, telefon numarası gibi bilgilerin tamamı,

Hizmet: Lookit3d.com tarafından Müşteri’ nin erişimine sunulan program ve hizmetlerin tümü,

3) Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi
Müşteri'nin, Kullanıcı Bilgilerini lookit3d.com sistemine girerek kaydetmesi sonucunda lookit3d.com hizmetlerini ve programlarını kullanmaya başlamasıyla işbu Sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme, ödemesi yapılmış hizmet periyodu içerisinde geçerlidir ve süre sonunda ödemesi yapılacak hizmet periyodu süresince yenilenir.

4) Bildirimler
- Bildirim Yöntemi
Müşteri, kendisine lookit3d.com tarafından yapılacak hizmet ve program yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için lookit3d.com’ a kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgilerinin (e-posta,cep telefonu, telefon, faks vb.) kullanacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin hizmet/program yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; Müşteri, lookit3d.com ’un kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili duyuru bildirimlerinde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan lookit3d.com ’u sorumlu tutmayacağını kabul eder.

- Müşteri Bilgilerinin Güncel Tutulması
Müşteri başvuru esnasında ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra lookit3d.com 'a bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. lookit3d.com 'a Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı Müşteri, lookit3d.com 'dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

5) lookit3d.com’un Sağlayacağı Hizmetler
- Hizmetin Sağlaması
lookit3d.com, Müşteri’nin başvuru esnasında talepte bulunduğu hizmet veya programlar için Web Sitesi üzerinde belirtilen ücretlerin, Müşteri kredi kartı veya Müşteri tarafından belirtilen diğer ödeme yöntemleri ile peşin olarak tahsil edilmesini takiben Müşteri’ ye özel tanımlanmış bir kullanıcı adı ve şifre ile lookit3d.com hizmetlerine veya programlarına Müşteri’ nin erişimini sağlar ve Müşteri’ yi sisteme kayıt olurken tanımladığı e-posta adresi üzerinden bilgilendirir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları madde 6.6.’da belirtilmiştir.

- Bilgilerin Paylaşımı
Müşteri tarafından lookit3d.com’a kaydedilen bilgiler ve yüklenen dosyalar ticari veya başka herhangi bir amaç için üçüncü kişilerle paylaşılamaz veya satılamaz. lookit3d.com, sadece müşteri unvanı ve yetkili adını Web Sitesi üzerinde kullanıcı referansı olarak zikretme hakkını saklı tutar.

6) Ücretler ve Ödeme
- Ödeme Yöntemi
Müşteri, lookit3d.com’dan almış olduğu her türlü hizmet veya programın ödemesini, lookit3d.com hizmetinin başlangıcından sonra eğer lookit3d.com tarafından Müşteri’ ye ücretsiz bir deneme süresi sağlanmışsa bu sürenin sonunda kendisine internet üzerinden sunmuş olduğu kontrol paneli üzerinden yapacağını, bundan farklı şekilde yapılan hizmet ödemelerinden dolayı yaşanan aksaklıklardan lookit3d.com’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. 
- Hizmet Dönemleri
Müşteri, lookit3d.com hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan hizmet içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her hizmet dönemi (aylık veya yıllık hizmet süresi olarak tanımlanmaktadır) başında peşin olarak tahsil edilecek ve takip eden cari dönem sonunda bir hizmet faturası düzenlenerek Müşteri’ ye gönderilecektir.

- Ücret Düzenlemeleri ve Bildirimler
lookit3d.com, hizmet ve program ücretlerini, Müşteri’ ye Web Sitesi ve/veya e-posta yolu ile bildirmektedir. lookit3d.com, her türlü hizmet ve program ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ve program ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Web Sitesi ve/veya e-posta yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir. Bu ücret değişikliği Lookit3d yıllık abonelik ücretinden fazla olamaz. Müşteri’ nin lookit3d.com hizmetlerini kullanmaya devam ederek 7 gün içinde noter kanalıyla herhangi bir bildirimde bulunmaması, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

- Ek Hizmet Ücretleri
Lookit3d.com, üyelik paketlerine ek olarak müşterilerine ek hizmetler (ek kullanıcı, ek disk saklama alanı gibi) sunmaktadır. Her şirket üye olduğunda, 15 gb saklama alanına sahip olur. Saklama alanı sınırını yükseltmek istediğinde 50 gb saklama alanı için 50 TL, 100 gb saklama alanı için 100 TL ödemesi gerekmektedir. Sunulan ek hizmetler müşteriye tanımlandığı tarihten her ay güncel ücret ve güncel diğer şartlara uygun olarak lookit3d.com tarafından müşteriye ücretlendirilecek ve Müşteri’den tahsil edilecektir. Ayrıca; sanalpos üzerinden yapılan tahsilat için, tahsilat yapılan tutar üzerinden işlem başına %2,99 + KDV komisyon müşteriden tahsil edilecektir.

- Yenileme
Yıllık Abonelik: Hizmet süresinin tamamlanmasına 15 (onbeş) gün kala Müşteri tarafından üyelik sözleşmesinin sonlandırılması için lookit3d.com’a herhangi bir bildirim yapılmadığı taktirde, yıllık üyelik sözleşmesi, lookit3d.com ‘un güncel ücret ve güncel diğer üyelik şartları geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıllık olarak yenilenecektir.
Altı (6) Aylık Abonelik: : Hizmet süresinin tamamlanmasına 15 (onbeş) gün kala Müşteri tarafından üyelik sözleşmesinin sonlandırılması için lookit3d.com’a herhangi bir bildirim yapılmadığı taktirde, altı aylık üyelik sözleşmesi, lookit3d.com ‘un güncel ücret ve güncel diğer üyelik şartları geçerli olacak şekilde altı (6) aylık olarak yenilenecektir.
Aylık Abonelik: Hizmet süresince bir sonraki aya ilişkin Müşteri tarafından üyelik sözleşmesinin sonlandırılması ile ilgili lookit3d.com’a herhangi bir bildirim yapılmaması halinde, güncel ücret koşulları ve güncel üyelik şartları geçerli olacak şekilde abonelik aylık olarak her ay yenilenecektir.
Ücretsiz Abonelik: Hizmet süresince sadece bir ( 1 ) kullanıcı Lookit3d'i ücretsiz olarak kullanabilir. Maksimum, 100 müşteri, 10 proje, 10 görev ve 10 fatura oluşturabilir. Bu sınırları aşması ya da kullanıcı sayısını arttırmak isterse, yukarıda belirtilen abonelik modellerinden birini satın alması gerekir. Bu madde, alotech ya da benzer entegratör firmalar ile yapılan iş birliklerini kapsamaz.
- Faturalama ve Tahsilatın Yapılamaması Durumu
Müşteri’nin lookit3d.com’dan alacağı her türlü hizmet alımında veya hizmet dönemi yenilemesinde, ödeme önceden peşin olarak tahsil edilecek ve sonrasında fatura düzenlenecektir. Müşteri, lookit3d.com sistemine kayıtlı kredi kartından tahsilat yapılamamasından dolayı yaşanacak problemlerden ve/veya gecikmelerden lookit3d.com’un sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder. Müşteri, hizmet alımı sırasında sisteme girdiği kredi kartından yenileme döneminde hizmet bedelinin otomatik olarak çekileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını peşinen kabul eder. Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca lookit3d.com'a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncel tutulmasından sorumludur. Müşterinin kredi kartından herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda hizmetlerinin durdurulmasından lookit3d.com sorumluluk kabul etmeyecektir. Müşteri zamanında ödeme yapmadığı içinyaşamış olduğu hizmet kesintilerinden dolayı lookit3d.com'dan hiç bir zarar tazmininde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7) Müşteri'nin Fesih Hakkı
- Hizmet ve/veya Program Kullanımını Sonlandırma
Müşteri işbu Sözleşme’yi lookit3d.com’a yazılı olarak bildirimde bulunmak yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda lookit3d.com, Müşteri’nin sözleşmeyi sona erdirmesinden sonra Müşteriye lookit3d.com’da veya Lookit3d programında işlem yapma hakkı derhal sona erecektir.. Ancak bu durumda Müşteri lookit3d.com’dan hizmet almayacağı ayın kalan günlerinde ki servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme’ nin sona erdiği tarihte, Müşteri’ nin lookit3d.com’a olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir.
- Ödeme Bilgilerinin Güncelliği
Müşteri, Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca, lookit3d.com'a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi aynı gün içinde lookit3d.com'a ileteceğini kabul eder. Aksi takdirde herhangi bir tahsilat yapılamadığı durumunda hizmet veya program kullanımı sona erecektir. Oluşabilecek zararlardan müşteri sorumludur.
- Bilgilerin Sağlanması
Aldığı hizmet veya programı iptal etmeye karar veren Müşteri, iptal sürecini başlatmadan önce lookit3d.com’dan talepte bulunması durumunda kendi hesabındaki özel verilerin tarafına verilmesini talep edebilir. Bu durumda lookit3d.com, müşteri hesabında bulunan verilerin 30 gün içinde Müşteri’ ye CSV formatında sağlar. Müşteri hesabı kapatılma süreci başladıktan sonra müşteri verileri lookit3d.com tarafından tamamen silineceği için müşteriye hiçbir şekilde veri sağlanamaz.

8) lookit3d.com'un Sınırlı Sorumluluğu
lookit3d.com müşteriye sağlanan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. lookit3d.com, işbu sözleşme şartlarında açıkça belirtilenler haricind hizmetler ile ilgili hiç bir garanti ve vaatte bulunmamaktadır. Bununla birlikte lookit3d.com hizmetlerini “olduğu gibi” sunmaktadır; Müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını, veri kaybı yaşanmayacağını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir hizmetin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında lookit3d'com'un zorunluluğu en fazla müşteri tarafından ödenen 1 aylık abonelik bedeli kadar olabilir.

9) lookit3d.com'un Kayıtlarının Geçerliliği
Aksi belirtilen durumlar hariç, Müşteri’nin yapacağı tüm işlemler ile ilgili olarak, lookit3d.com kayıtları geçerli sayılacaktır.

10) Müşteri'nin Haklarının Devri
Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki servislerini, lookit3d.com 'un yazılı onayını almadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, lookit3d.com Sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir borç ödemesi yapmadan sonlandırabilir.

11) Mücbir Sebepler
Lookit3d.com deprem, sel, ciddi fırtınalar, grev, ambargo, işçi ihtilafları, sivil veya askeri otorite eylemleri, savaş, terör (siber terör dahil), doğal afetler, elektrik sistemi veya internet trafiğindeki eylemler veya eksiklikler, düzenleyici veya resmi kurumların eylemleri veya eksiklikleri (kanunların veya yasaların yürürlüğe geçmesi veya çevrimiçi hizmetlerin sunulmasını etkileyen diğer resmi eylemler dahil), lookit3d.com’un kontrolü dışında oluşan nedenlere bağlı olan performans hatalarından sorumlu olmayacaktır.

12) WORKİF.COM’UN FESİH HAKKI
Lookit3d.com, Müşteri’ ye 7 gün önceden herhangi bir şekile bağlı olmaksızın bildirim yaparak, bu Sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin lookit3d.com’a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, Müşteri’ ye iade edilir. Müşteri’ nin bu Sözleşme’ de veya lookit3d.com Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, lookit3d.com, Müşteri’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, Müşteri’ nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri’ den gerekli ödemelerin alınamaması durumunda, lookit3d.com Sözleşme’yi sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

13) Hizmet Kullanım Şartlarının Kabulü
Müşteri, bu Sözleşme’yi onaylayarak, yürürlükteki lookit3d.com Servis Kullanım Şartlarını kabul etmiştir. lookit3d.com Hizmet Kullanım Şartlarının geçerli hali, lookit3d.com Web Sitesi’ nde yayınlanmaktadır.

14) Sözleşmenin Geçerliliği
Müşteri’nin başvurusu esnasında onayladığı bu Sözleşme’de zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, lookit3d.com Web Sitesi’ nde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri, lookit3d.com servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

15) Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İzmir İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Adres Bilgileri

İzmir Ofisi

1504 Sokak No:8 Alsancak, İzmir, Türkiye

İstanbul Ofisi

Poligon Cad. No:1, 34774 Ümraniye, İstanbul, Türkiye

İsviçre Ofisi

Guetli 169 CH - 9428 Walzenhausen, AR 9428 Switzerland